สวัสดีวันปีใหม่ไทย 2561ชาว DSI ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับวันสงกรานต์ด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัว และร่วมสนุกโดยพร้อมเพรียง

ชาว DSI ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับวันสงกรานต์ด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัว และร่วมสนุกโดยพร้อมเพรียง

ในวันที่ 12 เมษายน 2561

ณ บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมแจกตุ๊กตาและของใช้ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดกลาง คลอง4

 

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมแจกตุ๊กตาและของใช้ให้กับเด็กนักเรียน

 ณ โรงเรียนวัดกลาง คลอง 4

ทางผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ที่อาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีจอต่อไป

 

ทางผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ที่อาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีจอต่อไป

ทางบริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิล์ด

 

 

 

 

เนื่องด้วยวันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นวันต่อต้านคอรับชั่น ประเทศไทย

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น

ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิล์ด

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 : คณะผู้บริหาร บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 : คณะผู้บริหาร บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำกิจกรรมร่วมใจ…ปลูกป่าชายเลน

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำกิจกรรมร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน

ชาว DSI ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับวันสงกรานต์ด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัว และร่วมสนุกโดยพร้อมเพรียง

ชาว DSI ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับวันสงกรานต์ด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัว และร่วมสนุกโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด