วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น และช่วยแพ็คของ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น และช่วยแพ็คของ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

วันที่ 9 เมษายน 2554 บริจาดหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

วันที่ 9 เมษายน 2554 บริจาดหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ