ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 : เนื่องด้วยวันครบรอบ 24 ปี บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 : เนื่องด้วยวันครบรอบ 24 ปี บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด