ทางบริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิล์ด

 

 

 

 

เนื่องด้วยวันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นวันต่อต้านคอรับชั่น ประเทศไทย

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น

ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิล์ด