สวัสดีวันปีใหม่ไทย 2561ชาว DSI ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับวันสงกรานต์ด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัว และร่วมสนุกโดยพร้อมเพรียง

ชาว DSI ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับวันสงกรานต์ด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัว และร่วมสนุกโดยพร้อมเพรียง

ในวันที่ 12 เมษายน 2561

ณ บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด