ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครบรอบ 27 ปี

 

เนื่องในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ครบรอบ 27 ปี

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ตึก I-Set19