• null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Kimberly Clark ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด ในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร มีเอกสารรับรองมาตรฐาน HACCP ที่จะทำให้มั่นใจว่า การตรวจสอบคุณภาพของท่าน จะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนทั่วโลก เป็นที่รู้จักทั่วโลก ช่วยส่งเสริมให้พื้นฐานของผู้คนกว่า 175 ประเทศดีขึ้น ทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลกมั่นใจในแบรนด์ และปณิธานที่จะสร้างเสริมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการคืนสู่สังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แบรนด์ที่สร้างความแตกต่างด้วยเป็นแบรนด์ผู้นำสำหรับผู้บริโภค เช่น Scott, Kleenex, Huggies, และ Softina ที่ได้พัฒนาชีวิตของคนทั่วโลก รวมทั้งธุรกิจองค์กรต่างๆ โรงพยาบาล ที่เป็นที่รู้จักภายใต้แบรนด์คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันนอล เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของท่าน ด้วยผลิตภัณฑ์  KLEENEX®, SCOTT®, KIMCARE*, WYPALL*, KIMTECH*และ KLEENGUARD*

 

เราภูมิใจที่ได้จัดจำหน่ายสินค้าที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ในประวัติศาสตร์ 140 ปีที่ผ่านมา คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคมองหาวิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเริ่มจากผู้ก่อตั้งที่สนับสนุนให้องค์กรมีจิตวิญญาณของการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับตลาด เมื่อคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคเติบโต เราก็ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นองค์กรที่สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ลูกค้าเช่นกัน