• null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null

ชั้นวางของในสายการผลิตชิ้นส่วน Electronics เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต ทำลายชิ้นงาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF มีความทนทาน รับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักได้ดี เหมาะกับงานที่หลากหลาย ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด ในโรงพยาบาล โรงเรียน หรือใช้เก็บสิ่งของต่างๆ มีอุปกรณ์ให้เลือกประกอบได้ตามความต้องการ

HSS เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชั้นวางของสแตนเลสมานานกว่า 15 ปี จำหน่ายให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และภาคอุตสาหกรรมอื่น เช่น โรงพยาบาลและโรงแรม ด้วยระบบชั้นวางแบบ Taper ที่เชื่อมั่นได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบไฮเทค มีความอเนกประสงค์และได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ทนต่อแรงกดได้มาก มีความทนทานและดูทันสมัย และได้รับรองมาตรฐาน NSF

 

NSF (National Sanitation Foundation) International ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2487 เป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนามาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์และการรับรองในสาขาสาธารณสุขความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เครื่องหมาย NSF ถูกวางไว้บนผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมหลายล้านราย มีการยื่นขอเป็นประจำทุกปี ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ผู้ตรวจสอบและผู้ผลิต

NSF เป็นแหล่งข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งห้องทดสอบทางกายภาพและสมรรถนะ ห้องปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ และห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้าน NSF ได้แก่ วิศวกร นักเคมี นักพิษวิทยา นักอนามัย และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม การผ่านการรับรอง NSF ก็เท่ากับได้รับการยอมรับโดย ANSI (American National Standards Institute) SCC (Standard Council of Canada) และ ISO 9000