• null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null

ตู้ควบคุมความชื้น เพื่อเก็บรักษาวัสดุที่ไม่ทนต่อความชื้น เช่น ชิ้นงาน Electronics หรือสิ่งของที่มีมูลค่า ของสะสมต่างๆ เมื่อมีความชื้น จะทำให้เกิดเชื้อรา และทำลายสิ่งของเหล่านั้น เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ในโรงเรียน ใช้เก็บกล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น ของสะสม ได้แก่ กระเป๋าถือสตรี เครื่องดนตรีที่มีราคาแพง เช่น กีตาร์ ไวโอลิน หรือเอกสารที่มีมูลค่า เช่น โฉนดที่ดิน แสตมป์ เป็นต้น ใช้ไฟฟ้าน้อยมาก

Eureka Dry Tech มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการลดความชื้นซึ่งเป็นระบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์อัตโนมัติประหยัดค่าใช้จ่ายและทนทาน ช่วยให้ผู้คนทั่วไปสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับความชื้นได้ และช่วยควบคุมความชื้นในที่ต่างๆ เช่น ในกระบวนการผลิต การเก็บสะสมของบางอย่าง เช่น เครื่องดนตรีราคาแพง ได้แก่ ไวโอลิน กีต้าร์ และการเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ประจำวัน ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น

 

Eureka Dry Tech ควบคุมความชื้นได้ต่ำ (25% ~ 55% RH) เป็นตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ และตู้ดูดความชื้นแบบไฟฟ้าสำหรับเก็บรักษาสิ่งของที่ใช้ประจำ โดยควบคุมให้มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำมาก (1% ~ 20% RH) สำหรับเก็บรักษาชิ้นส่วน SMT / EMS / ในห้องปฏิบัติการ Eureka Dry Tech’s Fast Super Dryer เป็นตู้ที่ได้มาตรฐานการจัดเก็บและการจัดการของ IPC / JEDEC J-Std-033 และ IPC-1601 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงเพื่อการกำจัดความชื้นเพื่อการตรวจสอบย้อนได้ ปรับสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ที่ไวต่อความชื้นเช่น wafers & dies, IC packages, PCB และ SMT (surface mount technology)

DSI ผู้จัดจำหน่าย Eureka Dry Tech พร้อมจะนำเสนอโซลูชันและให้บริการคุณในทุกๆด้าน ทั้งในเก็บสิ่งของที่บ้านและการใช้ในอุตสาหกรรม ปรึกษาเราเกี่ยวกับความต้องการในการควบคุมความชื้นและความชื้นของคุณและเราจะให้ทางออกที่ดีที่สุด