• null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null

กล่องพลาสติกนำไฟฟ้า สำหรับบรรจุชิ้นงานที่ต้องป้องกันไฟฟ้าสถิต ทั้งในขณะขนส่ง, เก็บรักษา และขณะประกอบชิ้นส่วน เป็นกล่องที่มีมาตรฐานทั้งค่าการนำไฟฟ้า และขนาด สามารถวางซ้อนกันได้แม้จะต่างขนาดกัน มีความทนทาน ไม่แตกหรือฉีกขาดง่าย ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

UTZ ได้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความทนทาน และสามารถนำมาใช้ได้นาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการลอจิสติกส์ของคุณ ฉีดขึ้นรูปและสุญญากาศขึ้นรูปด้วยความแม่นยำสูงสุด

 

กล่องบรรจุที่เป็น ESD (ปล่อยไฟฟ้าสถิต) ช่วยป้องกันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากไฟฟ้าสถิต เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สอดคล้องกับ VDA 4504 และผลิตตามมาตรฐาน EN 61340 เพื่อป้องกันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจได้รับความเสียหายจากการปลดปล่อยไฟฟ้าสถิต ไม่เพียงแต่ระหว่างการขนส่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดเก็บและในระหว่างการประกอบ UTZ ใช้พลาสติก electro-conductive เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตและยังใช้พลาสติกที่ทนทานเพื่อปกป้องชิ้นงานไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งในการผลิต การจัดเก็บและขนส่ง

 

เทคโนโลยีการขึ้นรูปของ UTZ ใช้ฐานแม่พิมพ์ทั่วไปที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บรรจุภัณฑ์ที่มีความทนทานสูง มีความแม่นยำในการผลิตและมีคุณลักษณะการซ้อนที่แข็งแรงและลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบทุกขนาด เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

 

UTZ มีผลิตภัณฑ์และรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย

 

DSI เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของ UTZ และจำหน่ายให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายรายในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน เรามั่นใจในความทนทานและรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และไม่เคยมีลูกค้ารายได มีปัญหาต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ของ UTZ เลย