• null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null
  • null

การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ในสายการผลิตทางด้าน Electronics เป็นสิ่งสำคัญ ต้องเลือกใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด ANSI บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก SCS ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้งานของท่านมีคุณภาพที่ดี เรายินดีให้ความรู้และเสนอแนวทางวิธี ซึ่งทางบริษัทฯ ของเราเองนั้นมีความรู้ความชำนาญแบบมืออาชีพและได้มาตรฐาน ในการแก้ปัญหา ESD (Electro Static Discharged) มานานกว่า 20 ปี

SCS เดิมคือ 3M เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควบคุมแบบ Static Control รายใหญ่ในอเมริกา ภายใต้บริษัทแม่คือ Desco Industries

 

SCS นำเสนอผลิตภัณฑ์ควบคุมแบบสถิตอย่างเต็มรูปแบบ SCS เป็นผู้ผลิตแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้การควบคุมเฉพาะด้านห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตและการจัดการด้านคุณภาพ SCS มีชุดควบคุมการป้องกันไฟฟ้าสถิตและถุงกั้นรวมทั้งโปรแกรมการจัดการไฟฟ้าสถิตที่ครอบคลุม (SMP) SCS Static Management Program (SMP) ใช้ระบบของอุปกรณ์ทดสอบและซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุม ESD แบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลผลิต และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

 

DSI เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ESD ของ 3M มาก่อน และปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของ SCS ทำให้มั่นใจเรื่องการบริการและการให้ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการให้บริการและแก้ปัญหาให้ลูกค้า ทั้งที่เป็นแบรนด์ 3M หรือ SCS